Till Hallåkonsument.se

Bomull och miljö

Den vanligaste textilfibern är bomull som står för nära hälften av världens textilproduktion. Tillverkningen kräver mycket vatten och kemikalier och bara cirka 2 procent av all odlad bomull är ekologisk.

YouTube videoTextiliers påverkan på miljön

Bomull finns i nästan alla typer av hemtextil och kläder. Dess goda materialegenskaper och förhållandevis låga pris är grunden för den omfattande användningen.

Vid odling av bomull används i genomsnitt drygt 9 000 liter vatten för att producera 1 kg bomull. I värsta fall går det åt över 20 000 liter. Den stora vattenförbrukningen är särskilt allvarlig då produktionen ofta sker i torra områden med brist på färskvatten. Kemikalierna i produktionen försämrar kvaliteten på vattnet som sedan används av lokalbefolkningen. Den största miljöpåverkan av vattenanvändningen sker vid bevattningen av bomullsodlingen och när vi tvättar bomullsplagget.

Farliga ämnen vid bomullsodling

Stora mängder farliga ämnen används vid bomullsodling. Bekämpningsmedel används för att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs och gödningsmedel tillförs så att man får fram mer bomull på samma markyta. Kemikalierna skadar ofta levande organismer. Andra effekter är att naturliga kretslopp påverkas och ekosystem kan förlora viktiga funktioner samt att markkvaliteten försämras. Utöver detta kan farliga ämnen allvarligt påverka plantagearbetarnas hälsa.

Oklart om risker med genmodifierad bomull

Odlingen av bomull upptar bara 2,5 procent av jordens odlade åkermark, men förbrukar cirka 25 procent av den totala mängden insektsbekämpningsmedel. En omdiskuterad möjlighet att minska mängden bekämpningsmedel är genom produktion av genmodifierad (GMO) bomull, vilket sker i stor utsträckning redan idag. Det är däremot oklart vilka nya risker den genmodifierade grödan kan medföra.

Miljömärkt produkt av ekologisk bomull

Vid odling av ekologisk bomull används avsevärt mindre bekämpnings- och gödningsmedel än vid odling av konventionellt odlad bomull. Att en produkt består av ekologiskt odlade fibrer utesluter inte att farliga ämnen används vid färgning och andra processer i tillverkningen. Vill du vara säker på att produkten är fri från skadliga ämnen ska du välja en miljömärkt produkt av ekologisk bomull.

Framförallt när det gäller kläder för barn och gravida finns ofta miljömärkta ekologiska alternativ, medan utbudet är betydligt mindre för övriga konsumenter.

Textilsmart är ett samarbete mellan

KonsumentverketKemikalieinspektionenNaturvårdsverket