Till Hallåkonsument.se

Gör dig av med kläder och textil på rätt sätt

Ungefär hälften av de kläder vi köper hamnar i soporna. Men visste du att varken hela eller uttjänta kläder eller hemtextilier ska slängas i soporna? Hela kläder och textilier kan du till exempel sälja eller lämna till second hand. Uttjänta textilier kan du lämna till kommunens insamling för textilavfall.

Tänk på det här

  • Av de 7,5 kilo textilier vi slänger i soporna per person och år är ungefär hälften i så gott skick att de skulle kunna användas av någon annan.
  • Sträva efter att använda textiler längre och ta hand om dem på rätt sätt, så skapas så lite sopor som möjligt.
  • Hela kläder och hemtextilier som du inte använder kan du sälja, skänka eller lämna till en välgörenhetsorganisation eller annan insamlare.
  • Uttjänta och trasiga kläder och hemtextilier kan du lämna till kommunens insamling för textilavfall. Kontakta din kommun för att få svar på hur det fungerar där du bor.

Textil är en värdefull resurs som kan utnyttjas bättre

Medvetenheten om att textil är en värdefull resurs som bör utnyttjas maximalt har ökat. Det syns på den ökade mängd kläder och hemtextilier som konsumenter lämnar in till organisationer för återanvändning, som har ökat från drygt 28 000 ton 2008 till drygt 38 000 ton 2016. Det är jättebra! Men vi kan bli ännu bättre. Fortfarande slängs ungefär hälften av de textilier vi köper i soporna.

Vad gör jag med hela kläder jag inte längre vill ha?

Som konsument gör du en stor insats för miljön om du låter någon annan använda dina hela och rena kläder och hemtextilier när du inte längre vill använda dem själv. Du kan till exempel ge bort, sälja, byta, sy om eller lämna för återanvändning till en frivilligorganisation eller annan insamlare.

Om det finns få möjligheter att lämna kläder och textilier där du bor kan du kontakta frivilligorganisationer som samlar in textilier till exempel Röda korset, Myrorna eller Stadsmissionen.

Vad gör jag med trasiga kläder?

Om det går att laga plagget är det ur miljösynpunkt jättebra att göra det. Då kan du fortsätta att använda plagget. Det finns många skomakare och skräddare som lagar kläder och hemtextilier.

Kläder och andra textilier som är uttjänta och inte går att laga ska lämnas in till kommunens insamling av textilavfall. Det ser lite olika ut i olika kommuner. Hör med din kommun om var din närmaste möjlighet till insamling finns. Du kan till exempel söka på ”avfall och återvinning” på din kommuns hemsida. Vissa kommuner har inte insamling av textilavfall och i så fall får du följa din kommuns rekommendationer om var textilavfallet ska slängas.

Läs mer om hur du hanterar olika avfall på webbplatsen sopor.nu

Vad händer med textilavfallet?

Textilavfallet som samlats in kan användas som råvara till nya produkter. I dag är det en mindre andel av textilavfallet som blir till ny textil. Det är vanligare att textilavfallet återvinns som råvara i till exempel isolering eller stoppning.

All insamlad textil kan idag inte materialåtervinnas i Sverige och en stor del återvinns i anda europeiska länder. Men det pågår många satsningar och initiativ för att mer textilavfall ska kunna återvinnas även i Sverige. Så fortsätt att lämna alla dina uttjänta textilier i insamlingen för textilavfall.

Textilsmart är ett samarbete mellan

KonsumentverketKemikalieinspektionenNaturvårdsverket