Till Hallåkonsument.se

Kemikalier i textil

När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier. Genom att bara köpa nyproducerade kläder och hemtextilier när du verkligen behöver och använda de textiler du har längre, bidrar du till att mindre mängder kemikalier släpps ut i naturen. När du köper en vara har du alltid rätt till viss information om kemikalier. Du kan efterfråga informationen i butiken som då har 45 dagar på sig att svara eller så kan du använda Kemikalieappen.

Tänk på det här

  • Ett bra sätt att minska miljöbelastningen från textil är att låna, ärva, hyra eller köpa textilier second hand.
  • Välj gärna miljömärkta textilier som ställer krav på alla delar av produktionskedjan från råvara till tillverkning. Titta efter Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval och Global Organic Textile Standard (GOTS).
  • Fråga gärna i butiken om en vara som du vill köpa innehåller särskilt farliga ämnen eller har behandlats med biocider. Du har rätt att få information om det.
  • Tvätta ny textil innan användning. Då undviker du att få överskottskemikalier som finns kvar från tillverkningen direkt på kroppen.
  • Undvik antibakteriella ämnen som kan finnas i exempelvis sportkläder. De kan orsaka stor skada på miljön och misstänks kunna bidra till antibiotikaresistens. De är dessutom oftast helt onödiga.

Mycket kemikalier när textil tillverkas

Stora mängder kemikalier används i hela processen vid tillverkning av textil. Till exempel används bekämpnings- och gödningsmedel vid odling av bomull medan syntetiska material framställs på kemisk väg från olja. Olika typer av kemikalier behövs vid spinning, vävning eller infärgning av tråd och tyg.

Kemikalierna kan påverka hälsan hos personer som arbetar med att tillverka textil och ämnena förorenar miljön genom utsläpp från textilfabrikerna. I länder med stor textilproduktion kan dessutom lagstiftningen för såväl arbetsmiljö som kemikalier vara bristfällig.

En del av de kemikalier som används under tillverkningen finns kvar i de kläder och hemtextilier som du köper. Tvätta därför ny textil innan användning, så undviker du att få överskottskemikalierna direkt på kroppen. Ett annat sätt att undvika överskottskemikalier är att köpa second hand. Då har många kemikalier redan tvättats och vädrats ur textilierna.

Undvik antibakteriellt behandlade textiler

Vissa textilier kan vara märkta med exempelvis "behandlat mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection" och "antimicrobial". De antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis ut i sköljvattnet redan vid de första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Kemikalier och e-handel

Företag har ett ansvar för att de varor som finns till försäljning inom EU är säkra ur hälso- och miljösynpunkt. Men om du beställer något via nätet direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav. I värsta fall kan varan innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom ämnena är skadliga för hälsa eller miljö.

Mer om att handla kemikaliesmart på nätet på Kemikalieinspektionens webbplats

Du har rätt att få information om kemikalier i textil

De kemikalier som används vid textiltillverkningen kan vara problematiska om de släpps ut i miljön eller om vi människor kommer i kontakt med dem. Som konsument har du alltid rätt till information av den som säljer varan.

Med Kemikalieappen kan du scanna produkters streckkoder för att få reda på om de innehåller några särskilt farliga ämnen. Kemikalieappen finns för smartphones som iOS eller Android.

Ladda ner appen till Iphone/iOS

Ladda ner appen till Android

Din rätt till information

  • Du har rätt att få veta om en vara du köper innehåller ett särskilt farligt ämne.
  • Du har rätt att få information om en vara har behandlats med en biocid, till exempel ett antibakteriellt ämne. Biocider kan tillsättas i varor för att ge varan en viss funktion, till exempel för att göra en sporttröja luktfri.

Textilsmart är ett samarbete mellan

KonsumentverketKemikalieinspektionenNaturvårdsverket