Till Hallåkonsument.se

Lin/hampa och miljö

Lin och hampa är naturfibrer. Odlingen av lin och hampa kräver mindre konstgödsel och bekämpningsmedel än bomull.

Tänk på det här

  • Välj lin eller hampa som är miljömärkt med Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval. Då kan du vara säker på att produkten producerats på ett miljövänligt sätt från råvara till avfall.

Lin och hampa har en mycket lång historia i Europa. Lin har traditionellt använts till kläder medan hampa har använts till framförallt rep och säckar. Linkläder har ofta hög kvalitet och håller länge.

I Sverige odlas idag ytterst lite lin, men förutsättningarna är gynnsamma när det gäller klimat och vattentillgång. Även hampa kan odlas, men det har varit förbjudet på grund av den växtsläkting som används för droger.

Kräver mindre bekämpningsmedel än bomullsodling

Den totala miljöpåverkan från produktion av lin och hampa är likartad. Odlingen kräver mindre konstgödsel och framförallt mindre bekämpningsmedel än till exempel bomullsodling. De växer också bra i områden med kallare klimat som ofta har bättre tillgång på vatten och fälten behöver inte konstbevattnas. Båda växterna är tåliga och snabbväxande och kan växa på näringsfattiga jordar.

Att frigöra fibern ur stjälkarna ur lin och hampaväxten kan göras antingen genom mekanisk bearbetning, vilket kräver mycket energi, eller på kemisk väg. Eftersom energiproduktion leder till utsläpp av växthusgaser blir totala klimatpåverkan per kilo tyg lika högt eller högre för lin och hampa än för bomull och polyester. Det beror helt på hur elektriciteten produceras - om den tillverkas med kolkraft kan klimatpåverkan vara dubbelt så stor som för bomull.

Textilsmart är ett samarbete mellan

KonsumentverketKemikalieinspektionenNaturvårdsverket