Till Hallåkonsument.se

Polyester och miljö

Polyester är den helt dominerade konstfibern vid textilproduktion. Den är oftast gjord av fossil olja som inte är förnybar och fibern kan inte brytas ned på naturlig väg i naturen.

Tänk på det här

  • Det finns miljömärkt polyester från återvunnet material.

Polyester är en konstfiber och används i allt från träningskläder till silkesliknande klänningstyger och möbeltyger. Det är också mycket vanligt att polyester och bomull används i blandade textilmaterial.

Tre gånger mer energi för att producera polyester

Miljöeffekter från polyester skiljer sig till viss del från bomull. Polyester är en typ av plast som tillverkas ur petroleumprodukter, till exempel olja och naturgas. Såväl utvinningen av oljan eller gasen som själva produktionen av polyester är mycket energikrävande. Det behövs tre gånger mer energi för att producera fibrer av polyester än av bomull.

Klimatpåverkan från polyester

Råmaterialet i polyester kommer i regel från fossila källor, men miljöpåverkan kan minskas om polyestern tillverkas från återvunnet material. Det kan vara återvunna PET-flaskor och spillmaterial från textil- och plastproduktion. Då kan energianvändningen i tillverkningen av fiber minska med uppåt 70 procent. Det finns även kommersiella aktörer som återvinner polyesterfibrer från begagnade tyger, men det saknas oberoende information om miljöpåverkan.

Mycket lite vatten används vid tillverkningen. Polyester har inte samma kemikalieproblematik som bomull vid produktion av fibrer eftersom det inte är en odlad fiber.

Utsläpp av små plastbitar till havet

Polyester och andra plastbaserade textilier som polyamid, akryl med flera leder till utsläpp av mikroplaster i hav och vattendrag, oavsett om det är återvunnet material eller inte. Utsläppen är större för fleecematerial än andra plastbaserade textilier på grund av att konstruktionen är lösare vilket gör att fiberdelar lättare släpper från materialet. Hur detta påverkar miljön vet man inte ännu.

För att som konsument minska mängderna mikroplastpartiklar som släpper vid tvätt kan man överväga att vädra istället för att tvätta om textilen inte är hårt smutsad. Att använda tvättpåse och att fylla tvättmaskinen ordentligt samt att använda flytande tvättmedel istället för pulver och att tvätta i lägre temperaturer minskar också slitaget på produkten vilket bidrar till att mindre mängd mikropartiklar släpper.

Textilsmart är ett samarbete mellan

KonsumentverketKemikalieinspektionenNaturvårdsverket