Till Hallåkonsument.se

Textilsmart på Instagram

På Instagram-kontot Textilsmart får konsumenter tips och inspiration för en mer hållbar konsumtion av textilier.

Textilsmart är en informationssatsning som ska öka konsumenters kunskap om varför dagens textilkonsumtion inte är hållbar och ge tips om mer hållbara val. Kampanjen genomförs av Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.

Följ Textilsmart på Instagram

Ordningsregler för Instagram-kontot Textilsmart

Naturvårdsverket administrerar och ansvarar för kontot. Tänk på att alla kan läsa de inlägg du skriver och att de kan bli allmänna handlingar. Vi svarar så snabbt vi kan på dina frågor och kommentarer under arbetstid på vardagar mellan 09.00-16.00. Det finns ett gallringsbeslut som innebär att vi får gallra, det vill säga ta bort inlägg och kommentarer som är inaktuella eller har olämpligt innehåll. Inlägg och kommentarer som innehåller följande bedömer vi som olämpliga:

 • Pågående ärenden och ansökningar
 • Uppgifter som är sekretessbelagda, till exempel personuppgifter
 • Förtal och hot mot person
 • Information som innebär uppmaning till brott
 • Hets mot folkgrupp
 • Barnpornografibrott
 • Olaga våldsskildring
 • Upphovsrättsligt intrång eller intrång i vissa närstående rättigheter som skyddas i 5 kapitel i upphovsrättslagen
 • Felaktig information som kan få följdverkningar
 • Svordomar eller obscena ord
 • Kommersiella budskap, reklam och spam

Denna typ av inlägg och kommentarer tar vi omedelbart bort. Innehåll som tas bort från denna sida på grund av något av dessa skäl kopieras och sparas i Naturvårdsverkets ärendehanteringssystem.

Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

Kontakt

Om du upptäcker olämpligt innehåll i kontot eller har synpunkter, kontakta kundtjanst@naturvardsverket.se.