Till Hallåkonsument.se

Ull och miljö

Miljöpåverkan av fårull beror på hur fåren föds upp och hur eventuella skadedjur på fåren bekämpas.

Tänk på det här

  • Försök att i första hand köpa miljömärkta ullprodukter och i andra hand ekologisk ull. Köp "mulesingfri" ull, så vet du att fåret inte utsatts för plågsamma ingrepp.

Ull har framförallt en värmeisolerande egenskap. Den är också naturligt smutsavstötande och har brandskyddande egenskaper. Ull används i allt från underkläder till kappor och möbeltyger.

Miljöpåverkan beror mycket på i vilket land ullen producerats

Ull kan produceras från flera olika djur där får är den vanligaste sorten. Den största produktionen av fårull sker i Kina, Australien och Nya Zeeland, men finns i ett hundratal länder. Miljöpåverkan beror mycket på i vilket land ullen producerats. Uppfödningen av fåren ger även utsläpp av klimatgaser.

Att låta får beta skapar öppna landskap, vilket är en förutsättning för många arter av insekter och fåglar. Men alltför många djur på begränsad yta leder till överbetning, vilket har skapat stor skada. Jorden förlorar då sitt skyddande växtlager och det leder till ökad erosion. När jord spolas bort försvinner möjligheten för nya växter att slå rot och området blir allt kargare.

Ullen doppas i bekämpningsmedel

Ullen från fåret innehåller ofta parasiter som tas bort genom att ullen doppas i bekämpningsmedel. Det kan i värsta fall stanna kvar tills du använder plagget. Den största negativa påverkan av detta är på de som arbetar inom produktionen av ull.

Miljön påverkas också när ullfett avlägsnas, vilket kräver stora mängder varmvatten och tvättmedel.

Mulesingfria produkter

Djurskyddet är ytterligare en aspekt. ”Mulesing” är en metod för att stoppa angrepp från blåflugor på får genom att man klipper bort hud runt analöppningen. Ingreppet är oerhört plågsamt för djuren. Bruket av mulesing har minskat kraftigt på senare år tack vare att många företag ställer krav på sina leverantörer.

Textilsmart är ett samarbete mellan

KonsumentverketKemikalieinspektionenNaturvårdsverket